„Obstaranie inovatívnej technológie na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti EMKOS s.r.o.“

EMKOS s.r.o. získala finančnú podporu na projekt „Obstaranie inovatívnej technológie na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti EMKOS s.r.o.“ na základe Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky konajúceho v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Výskum a inovácie o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona č. 292/2014 Z. z. … Read more