Výroba rozvádzačov a modifikácia existujúcich zariadení